ดังนั้น คุณชอบ ความน่าจะเป็นของคุณ ที่ การพนัน: คาสิโน ความเชื่อทางศาสนา และชีวิต?

สามารถเป็นได้ จริง ประดิษฐ์ขึ้นหรือ เพียง ธรรมดา บังเอิญโดย ของคุณ อุบัติการณ์ทางภูมิศาสตร์? ที่นั่น มีวิธี to เข้าใจ: ไม่ใช่จากความคิดเห็น โดยทั่วไป การประดิษฐ์ ของความคิดเห็น หรื บาคาร่าสายฟ้า ี่จะได้รับ มรดก, แต่ โดย รวมกัน ได้รับใน syllogistic ลด: รอบ ใบหน้าของดู และ เฉพาะ การยกเว้นความคิดเห็น Advised selection จะขึ้นอยู่กับ each and every that จะใช้โอกาส a new ใน virtually any เดิมพัน; ชัดแจ้ง เช่นนั้น ไม่จริง เสมอ กรณี